Naša spoločnosť poskytuje dodávku, inštaláciu a programovanie pobočkových telefónnych ústrední a systémových telefónov značky Panasonic.

Informujte sa preto vopred telefonicky alebo prostredníctvom Kontaktného formulára na našej stránke.

Mám záujem o telekomunikačné zariadenie